Aktualności

Egzamin gimnazjalny

W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. uczniowie klas trzecich zdawali swój gimnazjalny egzamin. W środę gimnazjaliści wykazywali się wiedzą i umiejętnościami z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Czwartek był dniem przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a w piątek zdający sprawdzali swoją wiedzę oraz umiejętności z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą uwolnione 16 czerwca 2017r. o godz. 10.00.

S. Podolska