Aktualności

Konkurs fotograficzny

Wojewoda Pomorski zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie fotograficznym pt. Biało - Czerwona" flaga Rzeczypospolitej Polskiej w obiektywie.

Celem konkursu jest propagowanie działań związanych z eksponowaniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnienie wiedzy wśród uczniów, jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także inne weksylia w przestrzeni publicznej tj. jak została przedstawiona flaga w moim domu, mieszkaniu, budynku administracji publicznej, muzeum, teatrze, parku, ulicy. Termin składania prac upływa w dniu 19 maja 2017 r.: zdjęcia można składać w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Zespole Obsługi Klienta przy ul. Okopowe 21/27 w Gdańsku, parter przy wejściu ,,B", w godzinach pracy Urzędu (7.45 - 15.45) oraz korespondencyjnie - na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 2l/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: Biuro Wojewody konkurs fotograficzny ,,Biało-Czerwona" flaga Rzeczypospolitej Polskiej w obiektywie.

Szczegółowy regulamin dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.