Aktualności

Piaśnica – miejsce martyrologii i pamięci

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbył się Miejski Konkurs Historyczny Wiedzy o Piaśnicy. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o martyrologii Kaszubów oraz polityki okupacyjnej III Rzeszy na Pomorzu.

W trzech konkurencjach uczniowie naszego gimnazjum wykazywali się wiedzą o tematyce konkursowej, następnie przedstawiali prezentacje multimedialne na temat miejsc kaźni hitlerowskich na Pomorzu. Trzecia część była potyczką słowną, w której uczniowie odpowiadali na pytania zadawane przez jury. Uczniowie naszej szkoły z klas Ia, Id, IIIc, IIIf wywalczyli I miejsce w konkurencji ,,prezentacja multimedialna''. Poszerzanie wiedzy o zbrodni piaśnickiej jest ważnym elementem w historii naszych terenów. Przed naszą szkołą stoi pomnik ku czci pomordowanych nauczycieli z powiatu wejherowskiego, którzy zginęli w latach 1939-45. Uczniowie naszego gimnazjum pamiętają o przeszłości i historii składając na płytę pomnika wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

B. Merc kl. III F