Aktualności

Wzruszająca lekcja historii

Konstytucję 3 Maja uchwalono na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku. Jej zadaniem było zlikwidowanie wad systemu politycznego Rzeczypospolitej, który był oparty na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną.

Ograniczyła też w znaczącym stopniu demokrację szlachecką poprzez odebranie prawa głosu i decydowania w sprawach państwowych szlachcie nie posiadającej ziemi (gołocie). Konstytucja zrównała polityczne prawa mieszczan i szlachty, a chłopi zyskali ochronę państwa, co złagodziło największe nadużycia pańszczyzny. Ustawa zniosła też liberum veto. W 1918 roku rocznica uchwalenia konstytucji została uznana za święto narodowe uchwałą z 29 kwietnia 1919 roku. Święto zniesiono ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku. Do kalendarza świąt państwowych powróciło 6 kwietnia 1990 roku. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej na świecie Ustawy Rządowej to polskie święto narodowe.

W piątek 28 kwietnia uczniowie naszego gimnazjum spotkali się w szkolnej auli na uroczystym apelu, podczas którego przeżyli krótką, ale wzruszającą lekcję historii. Oprócz przypomnienia okoliczności uchwalenia konstytucji wysłuchali najpiękniejszych wierszy i utworów muzycznych poświęconych ojczyźnie i szeroko pojętemu patriotyzmowi. Ojczyzna to my, to historia, teraźniejszość i przyszłość, którą właśnie dziś tworzymy. Podsumowując naszą uroczystość dyrektor Małgorzata Zaleska powiedziała, że dzisiejsza wzruszająca lekcja historii przypomina o tym, suwerenność kraju i pokój na świecie to dla nas wszystkich najwyższe wartości gwarantujące spokój i pogodę naszego życia oraz możliwość realizacji własnych planów i marzeń. Życząc wszystkim udanego wypoczynku w czasie długiego majowego weekendu pani dyrektor przypomniała gimnazjalistom o bezpiecznym zachowaniu podczas wolnych dni.

S. Podolska