Aktualności

Pierwsza pomoc

Zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, osoby będące świadkiem zdarzenia podejmują zespół czynności chroniących życie lub zdrowie poszkodowanego oraz minimalizujących niekorzystnych następstwa wypadku.

W sobotę 6 maja 2017 w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyły się Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK, podczas których młodzież wykazywała się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie różnorodnych nagłych zdarzeń. Reprezentacja Gimnazjum nr 1 zajęła III miejsce w kategorii gimnazjów i otrzymała puchar, nagrody oraz dyplom. Dodatkowo uczennica kierująca pracą naszego zespołu zdobyła tytuł najlepszego kapitana całych zawodów. Serdeczne gratulacje dla naszej drużyny i najlepszego kapitana.

K. Konopińska-Karbownik, S. Podolska