Aktualności

Niezwykłe spotkanie z pisarzem

„Strzebielino: historia kaszubskiego zaścianka rycerskiego 1316-1945" to temat spotkania z Andrzejem Januszem - historykiem-archiwistą, politologiem, samorządowcem i pedagogiem. W środę 10 maja uczniowie klas drugich wzięli udział w premierowej, interaktywnej lekcji bibliotecznej adresowanej do gimnazjalistów. Lekcja odbyła się w ratuszu miejskim i transmitowana była na żywo w Internecie, dzięki czemu mogli w niej uczestniczyć uczniowie całego powiatu wejherowskiego.

Zadania, które wykonywali gimnazjaliści zgromadzeni w ratuszu, jak i ci korzystający z internetowej transmisji, pozwoliły na poznanie ciekawych faktów regionalnej historii i utrwalenie tego, co uczniowie poznali na lekcjach historii w szkole. Spotkanie z pisarzem było też interesującą wędrówką w czasie i w lokalnej przestrzeni, a nietypowa formuła lekcji umożliwiająca również zadawanie pytań autorowi książki połączyła gimnazja całego powiatu.

S. Podolska