Aktualności

Zebrania rodziców z wychowawcami

W środę 31 maja 2017 odbędą się:

• godz. 17.00 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1,
• godz. 17.30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 i 3.

Cel zebrania: przekazanie pisemnej informacji o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Podsumowanie pracy wychowawcy.

W godz. 17.30 – 19.00 odbędą się konsultacje rodziców klas 1, 2, 3 z nauczycielami przedmiotów i specjalistami.

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

I A

12

Beata Parchem-Albecka

I B

39

Karolina Karszna

I C

38

Aleksandra Wysocka

I D

04

Katarzyna Merc

I E

34

Marlena Kreft

II A

03

Michalina Mrzygłocka

II B

33

Marcin Lilla

II C

26

Klaudia Drewniok

II D

49

Wioletta Socha

II E

37

Barbara Strzęciwilk

III A

20

Agnieszka Willma

III B

21

Jolanta Eisner

III C

18

Justyna Wiercińska

III D

36

Gabriela Kustusz

III E

08

Jolanta Sępioł

III F

44

Tadeusz Ciapa

 

L. Roszko