Aktualności

Lider Lokalnej Ekologii

8 czerwca w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odbyła się uroczystość zorganizowana przez KZG, której celem było podsumowanie działalności ekologicznej prowadzonej w szkołach za rok szkolny 2016/2017.

Już po raz kolejny za aktywny udział w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii" otrzymaliśmy statuetkę Lidera Lokalnej Ekologii. Na terenie naszej szkoły w realizacji projektu uczestniczyło aż trzynastu uczniów klas II.

W konkursie fotograficznym pt. „Ukryte piękno w wodzie" Agata z klasy IIa otrzymała wyróżnienie w kategorii gimnazja. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom zaangażowanym w działalność ekologiczną na terenie naszej szkoły i zapraszam do współpracy w nowym roku szkolnym.

W. Socha