Aktualności

Najlepsi z najlepszych

Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia
K. I. Gałczyński

Niełatwo opisywać coś, co zdarzyło się po raz ostatni w historii naszej szkoły, miasta i w osobistym życiu każdego z nas. Cytat będący myślą przewodnią uroczystości pt. Najlepsi z Najlepszych, podsumowującej całoroczną pracę i osiągane sukcesy, podkreślał wyjątkowy charakter tego spotkania.

W słoneczne środowe popołudnie szkolna aula wypełniła się uczniami, którzy z wielką determinacją walczyli o dobre miejsca w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych oraz tymi, którzy dążyli do uzyskania jak najwyższej średniej ocen albo wzorowej frekwencji. Rada Rodziców po raz ostatni przyznała Nagrodę Kopernika tym gimnazjalistom, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce oraz reprezentują i promują szkołę w środowisku. Na wniosek Rady Pedagogicznej w tym roku nagrodę przyznano sześciu. uczniom. Tytuł Wzorowego Absolwenta za średnią powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie, również po raz ostatni, odebrało trzydziestu trzech trzecioklasistów, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i w sporcie przyznano trzydziestu gimnazjalistom. Jak co roku, uhonorowani zostali również uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych i w nauce oraz wzorową frekwencję.

Dzisiejszej uroczystości towarzyszyli honorowi goście: pan Arkadiusz Kraszkiewicz – skarbnik miasta, pan Bogdan Tokłowicz - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, pani Dorota Popiołek – dyrektor Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych i pani Stanisława Okrój – główna księgowa Centrum. Pan Arkadiusz Kraszkiewicz w imieniu prezydenta miasta pogratulował uczniom i ich rodzicom osiągnięć, podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za cały trud włożony w to, by gimnazjum było sprawnie funkcjonującą placówką. Osobne słowa podziękowania skierował do pani Małgorzaty Zaleskiej – dyrektora szkoły, która piastowała to stanowisko przez osiemnaście lat, czyli przez cały okres istnienia gimnazjum i kończy swoją pracę zawodową. Miło nam też poinformować, że dwie nauczycielki z naszego grona pedagogicznego otrzymały nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. Na zakończenie uroczystości pani Małgorzata Zaleska skierowała serdeczne podziękowania do władz miasta, Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły za wieloletnią, owocną współpracę, a uczniom pogratulowała osiągniętych wyników życząc jednocześnie sukcesów w nowej szkole.

Cała uroczystość przeplatana była występami gimnazjalistów, którzy zaprezentowali swoje wokalne i instrumentalne talenty, łagodząc nieco smutek przemijania. Najlepsi z Najlepszych już są historią, a od pierwszego września będzie nią całe nasze Gimnazjum nr im. Mikołaja Kopernika. Bardzo chcemy wierzyć w to, że wszyscy nasi absolwenci swoją pracą i życiową postawą ocalą od zapomnienia choć część naszych śladów...

S. Podolska