Zwolnienia z WF

Jeżeli w danym roku szkolnym nie możesz uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego w terminie dłuższym niż 1 miesiąc i masz zaświadczenie od lekarza, to Twoi Rodzice powinni przedłożyć:

  1. druk podania do dyrektora szkoły dostępny jest w Kancelarii Szkoły oraz TUTAJ,
  2. stosowne zaświadczenie lekarskie.

Prosimy zapoznać się z procedurą uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego obowiązującą w naszym gimnazjum, dostępną TUTAJ.