Historia

Historia naszego gimnazjum rozpoczyna się w 1857 roku.

Wtedy to, a dokładnie 15 września utworzone zostało Królewskie Katolickie Progimnazjum. Dyrektorem szkoły został dr Johannes Seemann. Był on dyrektorem Królewskiego Katolickiego Progimnazjum, a później pełnego Gimnazjum w latach 1857-1865. W 1861 roku Progimnazjum zostało przekształcone w prawdziwe gimnazjum, a w 1866 r., ukończono budowę szkoły przy obecnej ul. Sobieskiego 300, w Wejherowie. Mimo, że nasze gimnazjum było w tamtych czasach szkołą niemiecką (Wejherowo było przecież pod zaborem pruskim ), przeważała w niej młodzież polskiego pochodzenia. Nauka w gimnazjum wejherowskim trwała dziewięć lat. Nazwy klas pochodziły z łaciny i są podobne do nazw interwałów (łatwiej zapamiętać :-) ).

Następcą dyrektora Seemana był Max Koenigsbeck. Zakazał on wpisywania na świadectwo ocen z języka polskiego, kontynuując propagowane przez Otto von Bismarcka idee Kulturkampfu. Niebotycznie podniósł czesne (do 300 marek !!!). Swoimi rządami o mało co nie doprowadziłby do upadku szkoły.

Kolejnym dyrektorem gimnazjum był Johannes Rittau. Urodził się w Rybniku, a dyrektorem Gimnazjum był od 1903 do 1920 r. Był prawdziwym germanofilem, tzn.: zwolennikiem i entuzjastą polityki i idei Niemiec.

Po Johannesie Rittau dyrekcję na krótko objął prof. Walther Vollberg. Ostatnim nauczycielem Polakiem w gimnazjum był Anastazy Karabasz. Gdy nasza Polska odzyskała niepodległość, profesor Karabasz w imieniu władz pruskich przekazał szkołę polskiej nauczycielce Kazimierze Panek. Kierował on jednak szkołą do chwili przybycia stałego, polskiego dyrektora – Andrzeja Wyki. W 1922 r. gimnazjum nadano nazwę: Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Następnym dyrektorem gimnazjum był Wilhelm Urbanicki. Uczył w naszym gimnazjum łaciny i greki. Za kadencji dyrektora Urbanickiego, tj.: od 1923-1933 roku, szkoła słynęła z wysokiego poziomu nauczania. Od 1932r. szkołę stopniowo zaczęto przekształcać w 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum. Od lipca 1934r. dyrektorem gimnazjum był dr Tadeusz Staniewski. Był on historykiem i filozofem. We wrześniu 1939 roku dyrektor Staniewski pożegnał uczniów, którzy zgłosili się do walki na wojnie. Warto również dodać, iż 19 lutego 1971 roku Gimnazjum nadano imię Mikołaja Kopernika, a w 1978 odbył się zjazd wychowanków gimnazjum sprzed wojny i tych, którzy ukończyli szkołę już po jej zakończeniu.

Od 1953 roku w gmachu byłego gimnazjum i liceum zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 4. W 1999 roku, w związku z reformą edukacji w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 4 powołano Zespół Szkół nr 1. Podstawówka istniała tu jeszcze dwa lata. A więc od 2001 roku w wejherowskim gmachu szkolnym przy ulicy Sobieskiego 300 istnieje Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Nasza szkoła jest szkołą o bogatych tradycjach i zwyczajach. Warto wspomnieć chociażby organizowany co roku dla uczniów klas pierwszych konkurs wiedzy o historii gimnazjum i patronie szkoły – Mikołaju Koperniku.