Najważniejsze daty

Najważniejsze daty

 

1857

Utworzone zostało Królewskie Katolickie Progimnazjum

1861

Progimnazjum zostało przekształcone w pełne gimnazjum

1866

Ukończono budowę obecnego gmachu szkolnego przy ulicy Sobieskiego 300

10 II 1920

Szkołę uroczyście przekazano władzom polskim

VI 1922

Szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego

1932

Szkołę przekształcono w 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum

1953

W gmachu byłego gimnazjum i liceum powstała Szkoła Podstawowa nr 4

19 II 1971

Szkole Podstawowej nr 4 nadano imię Mikołaja Kopernika

1 IX 1999

Powołano Zespół Szkół nr 1 składający się ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 1

1 IX 2001

W gmachu szkolnym przy ulicy Sobieskiego 300 zaczyna samodzielnie funkcjonować Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika