Konkursy przedmiotowe

Terminy konkursów dla uczniów gimnazjów
2016 / 2017

Lp.

Nazwa konkursu

Przewodniczący konkursu

Termin etapu szkolnego

Godzina

Sala

1

Język polski

p. Eisner

21.10.2016r./ piątek

14.00

aula

2

Język angielski

p. Wysocka

04.11.2016r./ piątek

14.00

aula

3

Język niemiecki

p. Kreft

08.11.2016r./ wtorek

14.00

18

4

Historia

p. Lilla

18.11.2016r./ piątek

14.00

aula

5

Biologia

p. Roszko

28.10.2016r./ piątek

14.00

aula

6

Geografia

p. Kustusz

27.10.2016r./ czwartek

14.00

12

7

Matematyka

p. Mrzygłocka

16.11.2016r./ środa

14.00

aula

8

Fizyka

p. Sępioł

09.11.2016r./ środa

14.00

03

9

Chemia

p. Socha

07.11.2016r./ poniedziałek

14.00

08

10

Informatyka

p. Pawlikowski

17.11.2016r./ czwartek

14.00

19

11

Biblijny

p. Rohde

 

 

 

 

1. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu (zgłasza chęć udziału w konkursie nauczycielowi przedmiotu).
2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu" – stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu Konkursów Przedmiotowych.
3. Wszelkie informacje (w tym karta zgłoszenia ucznia do konkursu) związane z konkursami przedmiotowymi dostępne są na stronie www.kuratorium.gda.pl w zakładce konkursy przedmiotowe.