Pracownicy

Małgorzata Zaleska - dyrektor 
Lucyna Roszko - wicedyrektor

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2016/2017:

 1. Brzeziński Marek – nauczyciel wychowania fizycznego oraz historii
 2. Ciapa Tadeusz – nauczyciel biologii 
 3. Częstka Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 4. Drewniok Klaudia - nauczyciel języka niemieckiego
 5. Eisner Jolanta – nauczyciel języka polskiego
 6. Formella Stella – nauczyciel techniki
 7. Franek-Kurdek Karolina - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej
 8. Gilewicz Dominika - nauczyciel psycholog
 9. Gwizdalski Piotr – nauczyciel wychowania fizycznego
 10. Hinc Beata – nauczyciel plastyki
 11. Jezierski Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego
 12. Karszna Karolina - nauczyciel matematyki
 13. Kleppin-Formela Anna - nauczyciel języka niemieckiego
 14. Konopińska-Karbownik Katarzyna – nauczyciel wychowania fizycznego
 15. Kowalewska Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego
 16. Kreft Marlena – nauczyciel języka niemieckiego
 17. Kruwelski Bogdan - nauczyciel wychowania fizycznego
 18. Kustusz Gabriela – nauczyciel geografii
 19. Labuda-Rudnik Aneta - nauczyciel języka angielskiego
 20. Langa Maria – nauczyciel religii
 21. Lilla Marcin – nauczyciel historii
 22. Merc Katarzyna – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie oraz historii
 23. Mrzygłocka Michalina – nauczyciel matematyki oraz fizyki
 24. Parchem-Albecka Beata - nauczyciel języka polskiego
 25. Pawlikowski Tomasz – nauczyciel informatyki
 26. Pawłowski Józef – nauczyciel języka angielskiego
 27. Podolska Sabina – nauczyciel bibliotekarz
 28. Rohde Monika – nauczyciel religii
 29. Sępioł Jolanta – nauczyciel fizyki
 30. Socha Wioletta – nauczyciel chemii
 31. Strągowska Anna  – nauczyciel matematyki
 32. Strzęciwilk Barbara – nauczyciel języka polskiego
 33. Szałaj Beata – nauczyciel pedagog
 34. Szypelt Wiesława - nauczyciel zajęć artystycznych, muzyki, opiekun chóru szkolnego 
 35. Urban Hanna - nauczyciel języka angielskiego
 36. Wiercińska Justyna - nauczyciel matematyki
 37. Willma Agnieszka - nauczyciel języka polskiego
 38. Wysocka Aleksandra – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy samorządowi:

 1. Bittner Elżbieta - kucharz
 2. Burchacz Alicja – pracownik obsługi
 3. Czoska Danuta – pomoc administracyjna d/s budowlanych
 4. Grzenkowicz Kazimierz - woźny
 5. Kalkowski Stanisław - woźny
 6. Kuczewska Barbara – pracownik obsługi
 7. Kwidzińska Beata - intendent
 8. Pęcak Wojciech - sekretarz szkoły
 9. Pogorzelska Jolanta - sekretarz szkoły
 10. Popiołek Janusz - konserwator
 11. Potrykus Danuta - pomoc kuchenna
 12. Schmidt Ewa – pomoc kuchenna
 13. Siemczuk Teresa – pracownik obsługi
 14. Stadler Lucyna – pracownik obsługi
 15. Szlas Danuta - woźna