Informacje dla rodziców

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u psychologa?

Jeżeli Państwa dziecko:

• bywa smutne, przygnębione, unika kontaktu, izoluje się,
• sprawia trudności wychowawcze,
• ucieka w świat Internetu , gier komputerowych lub innych urządzeń multimedialnych,
• ma trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami,
• nie jest akceptowane w swojej klasie/grupie rówieśniczej,
• doświadcza przemocy/agresji ze strony innych,
• ma trudności w nauce szkolnej, brakuje mu motywacji,
• opuszcza zajęcia szkolne,
• ma trudności w radzeniu sobie z emocjami - jest agresywne,
• istnieje podejrzenie, że sięga po środki psychoaktywne (narkotyki, używki), alkohol,

a także w sytuacji, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i wspierać je w trudnym okresie wieku dojrzewania.