Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2016 / 2017

Terminy zebrań rodziców z wychowawcami:

► 14 września 2016 r. 
► 1 luty 2017 r.
► 14 marca 2017 r.
► 31 maja 2017 r.

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielami:

► 3 listopada 2016 r.
► 19 grudnia 2016 r.
► 1 luty 2017 r.
► 14 marca 2017 r.
► 31 maja 2017 r.

UWAGA:
Wychowawca klasy w innym dowolnym terminie może zaplanować zebranie rodziców uczniów całej klasy, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.