Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017.

UWAGA! podręczniki i ćwiczenia do klasy I i II zostaną zakupione oraz udostępnione nieodpłatnie uczniom przez szkołę

Klasa I - pobierz 

ćwiczenia - pobierz

Klasa II - pobierz

ćwiczenia - pobierz

Klasa III - pobierz

ćwiczenia - pobierz

Rodzice uczniów uczestniczących w lekcjach religi są proszeni o zakup niżej wymienionych podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017:

klasa I - „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak , E. Parszewska

klasa II - „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak , E. Parszewska